Historie

Základy oddílu se vytvořily v roce 1968 odtržením družiny Berušek ze stávajícího 69. oddílu skautek (Oheň) . V té době byly všechny členky ve věku světlušek (do 11 let) a tak vnikl tzv. roj světlušek. Jako oddíl (základem jsou děti starší 11 let) nazýváme Berušky až od roku 1970. Oddíl od té doby prošel různorodým vývojem. Od sedmdesátých let, kdy byl skauting zakázán, pracoval oddíl dál v rámci střediska Jiskra, které přešlo pod hlavičku Pionýra. Přesto se snažil dál držet skautských zásad a od ledna 1990 je opět členem skautské organizace.Většinu této doby jsme strávily v klubovně ve Velvarské ulici č. 19. Koncem roku 2000 však i nás doběhla privatizace a tak v době, kdy jsme byly bez stálého vedení (hlavní vedoucí v šestinedělí a ostatní jen vypomáhaly) nás postihlo stěhování a všechna tíha padla na rádkyně, záskok a střediskovou vedoucí. Dva roky se oddíl potloukal po nevyhovujících klubovnách a další rok upravoval tu současnou a tak se stalo, že jsme přišli o pár ročníků členek, které byly ještě málo na oddíl navázané. Takže teď máme roverky (16-26 let), z nichž většina pracuje ve vedení,skautky (10-13 let) a doplňujeme světlušky (6-10 let). Vyrostly nám také děti bývalých členek a tak jsme k oddílu přidali ještě družinu vlčat (6-9 let), která už druhým rokem úspěšně funguje.

Nechtěnou tradicí oddílu se stalo časté střídání tábořišť, nyní již stále využíváme tábořiště oddílu, který přerušil činnost. Toto tábořiště je nedaleko Rakovníka u Jesenice. Přes rok se scházíme v pěkné klubovně v Praze 6, v Uralské ulici č.5 ve dvoře, v domku se dvěma dalšími oddíly.